Gebed

Wekelijkse gebedsavond
Voorbede is zeer belangrijk! Er gaat nergens zoveel kracht vanuit dan van bidden! Er gebeurt wat als mensen gaan bidden! God wil ‘gebeden’ worden.
Iedere maandagavond komen we bij elkaar om te bidden. We bidden voor zaken met betrekking tot de huisgemeente, maar ook voor ons dorp, persoonlijke nood, ons land en het wereldgebeuren. We delen onze gebedspunten en zingen een aantal liederen waarna we God zoeken in onze gebeden. De een bidt hardop en een ander bidt in stilte. Men is vrij te doen op de manier waarop hij of zij het prettig vindt. Er kunnen gebedspunten doorgegeven worden, maar men kan ook naar de bidstond komen als er persoonlijk gebed nodig is. We kunnen dan met elkaar bidden voor je.
De bijbel laat zien, dat standvastig gebed en trouwe voorbede ons deelgenoot maakt van het plan van de Almachtige God. Gebed en voorbede zijn fundamentele middelen om tot persoonlijke en gezamenlijke groei en vruchtbaarheid te komen in ons leven, ons dienen en in onze roeping.
Voor meer informatie over deze gebedsavond op maandag: Martin en Bianca Kool (06-42862284).